Mitsubishi GTO 3000GTGTO SRรถในภาพยนต์ Thunderbolt เร็วฟ้าผ่า (รถแท้ปี 1996)โอนขนส่ง
-เจ้าของขายเอง ชื่อตรงเล่ม
-ตัวท็อปสุดในรุ่น เกียร์AT
-...

More...