*มีดพับใบดามัสกัสอบสี ด้ามเปลือกหอยมุกดำแกะสลัก*
มีดพับใบดามัสกัสอบสี ด้ามเปลือกหอยมุกดำแกะสลัก โบเตอร์สแตนเลสแกะลาย ใบมีดยาว 2.7 นิ้ว รวมด้ามยาว...

More...