จานเนื้อน้ำนม Corelle งาน USA ใหม่ไม่ผ่านการใช้ มีสองขนาดๆละ 2 ใบ 7 และ 10 นิ้ว ขายรวม 4 ใบ 400 ค่าส่ง 50