รถแห้งๆ เดิม ไม่หักไม่เชื่อม
โครงตะเกียบสวย เพลทแท้ แฮนด์เดิม
บังโคลน หุ้มโซ่ จานปั่น ดุม แท้
ตะแกรงท้ายดอกจิก
ราคา 5800 บาท +ค่าสงตามจริง หรือรับเอง

โทร. 0869223389
line : twat13