ขายพลาสติกแข็ง กันโคลนใน Suzuki Ts
ราคา 600 รวมส่ง มีรอยบ้างตามรูป
โทร 086-3461396